haber, En son haber, haber sitesi, son dakika güncel haberler
Gündem

Denizli’de Mermer Firması Konkordato İlan Etti

Mehmet BARUNDUK - 11 Şubat 2019 - 18:42
facebook google
DENİZLİ’DE MERMER FİRMASI KONKORDATO İLAN ETTİ
DENİZLİ’DE MERMER FİRMASI KONKORDATO İLAN ETTİ - OBJEKTİF DENİZLİ HABER

Denizli’de mermer firması konkordato ilan etti

Denizli’de bir firma daha konkordato ilan etti. Mermer sektöründe faaliyet gösteren Traverten Mermer Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Denizli Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yaptığı konkordato başvurusu kabul oldu. Mermer firmasıyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde, “Merkez siciline kayıtlı davacı Traverten Mermer Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (Saraylar Vergi Dairesi / 8590058719) hakkında 18/01/2019 tarihinden başlamak üzere 3 Ay Süre İle Geçici Mühlet Kararı Verildiği, konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK.nun 287/3 maddesi gereğince; davacı şirketin sunmuş olduğu tablolardaki alacak sayısı ve alacak miktarları da göz önünde bulundurularak davacı şirkete geçici komiser olarak 3 kişi atandı. İİK.nun 297.maddesi gereğince; Davacı şirketin Mahkememizce atanan komiser nezareti altında işlerine devam edebileceği, davacı şirketin ve temsilcilerinin tüm iş ve işlemlerinin komiser onayına tabi tutulduğu, davacı şirketin Mahkememizin izni dışında geçici mühlet kararından itibaren rehin tesis etmesinin, kefil olmasının, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devretmesinin, takyit etmesinin ve ivazsız tasarruflarda bulunmasının tedbiren önlenmesine karar verilmiş olup, aksi takdirde yapılan işlemlerin hükümsüz olacağının, davacının bu hükme yahut komiserin ihtarlarına aykırı davranması halinde borçlunun malları üzerindeki tasarruf yetkisinin kaldırılarak İİK.nun 292.maddesi gereğince konkordato talebinin reddi ile iflasa tabi şirket hakkında iflasın açılmasına karar verileceğinin ihtarı, Ayrıca alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile Mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR”

paylaş
  • facebook