haber, En son haber, haber sitesi, son dakika güncel haberler
Ekonomi

Yeni Teşvik Sistemi Çıktı

Mehmet BARUNDUK - 29 Aralık 2016 -
facebook google
Yeni teşvik sistemi çıktı
Yeni teşvik sistemi çıktı - OBJEKTİF DENİZLİ HABER

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni Teşvik Sistemi çıktı. Geçmişe oranla çok daha cazibeli hale getirilen yeni teşvik sistemi yatırımların önünü açacak

Bakanlık olarak, bir yandan ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlamak diğer taraftan da dünya ekonomisi ve ticaretindeki yerimizi daha da iyi konuma getirmek amacıyla yatırım-üretim-ihracat değer zincirinin her aşamasında yatırımcılar, sanayiciler, girişimciler ve ihracatçılar için önemli fırsatlar ve kolaylıklar sunuyoruz. Özellikle, bu zincirin başlangıç halkasını oluşturan yatırım ayağında ülkemizin yatırım ortamını yatırımcılara çok daha iyi tanıtmak ve ülkemizi sadece bölgemizin değil tüm dünyanın önde gelen yatırım merkezlerden biri haline getirmek için önemli düzenlemeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, 7 Eylül 2016 tarihli 29824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6745 Sayılı “Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile temelleri atılan “Proje Bazlı Teşvik Sistemi”ne ilişkin usul ve esasları belirleyen “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar” 26.11.2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yepyeni bir anlayışla hazırladığımız Proje Bazlı Teşvik Sistemi ile geniş tabanlı bir uygulama olan mevcut teşvik sisteminin yanı sıra, ülkemiz için stratejik önemi haiz özel nitelikli projeler ile teknolojik dönüşüm sağlayacak projelere ilişkin olarak yatırım projesinin ihtiyaç ve niteliklerine odaklanan ve destekler açısından çeşitlilik arz eden vizyoner ve esnek bir destek sistemini hayata geçiriyoruz. Söz konusu sistem ile ülkemizin sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmak üzere, ülkemizin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak ve dışa bağımlılığını azaltacak yatırımlar ile sanayimizin dünyada yaşanan teknolojik gelişmelerin ardında kalmasını engelleyecek, orta-yüksek teknoloji üreten bir ülke olmaktan çıkıp yüksek teknoloji üreten ülkeler arasına girmesini sağlayacak yani teknolojik dönüşümünü sağlayacak, uluslararası rekabet gücümüzü artıracak, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek olma niteliklerini haiz yatırımları desteklemeyi amaçlıyoruz.

Yukarıda ifade edilen amaca uygun olduğunu tespit ettiğimiz ve proje bazlı olarak desteklenmesine karar verdiğimiz yatırım projelerine ise projelerin nitelik ve ihtiyaçları doğrultusunda çok çeşitli destek alternatifleri sunacağız. Bu kapsamda yatırımcılar;

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti,
 • KDV İstisnası,
 • Bina inşaat harcamaları için KDV İadesi,
 • Yatırım tutarının 2 katına kadar Kurumlar Vergisi İndirimi veya 10 yıla kadar Kurumlar Vergisi İstisnası,
 • 10 yıla kadar Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği,
 • 49 yıl süreyle bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi ve yatırımın tamamlanmasını müteakip öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla söz konusu taşınmazın bedelsiz olarak yatırımcıya devredilmesi,
 • Yatırımın finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar Faiz veya Kâr Payı Desteği ya da Hibe Desteği,
 • 10 yıl süreyle Gelir Vergisi Stopajı Desteği,
 • Enerji tüketim harcamalarının % 50’sine kadarına en fazla 10 yıla kadar Enerji Desteği,
 • 5 yılı geçmemek üzere aylık brüt asgari ücretin 20 katına kadar Nitelikli Personel Desteği,
 • Yatırım tutarının %49’unu geçmemek üzere ve edinilen payların 10 yıl içerisinde halka arz veya yatırımcıya satışı şartıyla Sermaye Katkısı,
 • Kamu Alım Garantisi ve Altyapı Desteği ile İzin, Ruhsat, Tahsis, Lisans ve Tescillerde İstisna Getirilmesi desteklerinden bir veya birden fazlasından yararlanabilecekler.

Uygulama sürecinde ise ilk etapta, sistemin amacına uygun olarak belirlenecek yatırım konularında yapılacak sabit yatırım tutarı 100 milyon ABD dolarının üzerinde olan yatırım projelerine ilişkin müracaatlar Bakanlığımız tarafından davet veya çağrı usulü ile toplanacak olup, toplanan müracaatlar Bakanlığımızca Kararın amacına ve Kararda belirtilen niteliklere uygunlukları bakımından ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Destek Kararında; uygulanacak destekler, desteklere ilişkin oran, miktar ve süreler, öngörülen yatırım süresi, desteklerin uygulamasından sorumlu kurumlar ve yatırıma ilişkin taahhütler belirlenecek olup, Destek Kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasını müteakip proje bazlı olarak desteklenmesine karar verilen yatırım projesi için Bakanlığımızca teşvik belgesi düzenlenecektir.Projenin niteliklerine ve ihtiyaçlarına odaklanan bu esnek teşvik sisteminin, ülkemizin uzun yıllardır hedeflediği atılımı gerçekleştirmek adına önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Yatırım teşvik politikalarımız açısından bir dönüm noktası niteliği taşıyan “Proje Bazlı Teşvik Sistemi” ile sanayimizin uluslararası rekabet gücünü artıracak ve dönüşümünü hızlandıracak, ülkemizin Ar-Ge ve teknoloji altyapısını güçlendirecek ve yatırımcılarımızın yatırım yapma hevesini artıracak bir yatırım iklimi oluşturacağımıza gönülden inanmaktayız.Bir Önceki Başkan Gürlesin Kayıhanlılarla buluştu Haberimiz için Tıklayınız
paylaş
 • facebook