dolar 6.8741
euro 7.7564
haber, En son haber, haber sitesi, son dakika güncel haberler
Gündem

Mahkemeden Denizlili İş Adamları İle İlgili Duyuru

Mehmet BARUNDUK - 11 Temmuz 2019 - 21:35
facebook google
MAHKEMEDEN DENİZLİLİ İŞ ADAMLARI İLE İLGİLİ DUYURU
MAHKEMEDEN DENİZLİLİ İŞ ADAMLARI İLE İLGİLİ DUYURU - OBJEKTİF DENİZLİ HABER

MAHKEMEDEN DENİZLİLİ İŞ ADAMLARI İLE İLGİLİ DUYURU

Denizli Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato talebinde bulunan Denizli’nin dev marketler zinciri sahibi iş insanları Adnan Pekdemir, Cemal Pekdemir, Faruk Pekdemir ve Hasan Hüseyin Pekdemir ile ilgili duyuruya çıktı.  Yapılan duyuru şu şekilde, “Denizli Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/163 Esas numaralı dosyasında görülmekte olan Konkordato (adi konkordatodan kaynaklanan-İİK. 285 ila 308/h) davası nedeniyle 22/05/2019 tarihinde 1 yıllık Kesin Mühlet Kararı ile birlikte konkordato komiserinin görevinin devamına karar verilmiştir.
Bu nedenle Konkordato talebinde bulunan Adnan Pekdemir, Cemal Pekdemir, Faruk Pekdemir ve Hasan Hüseyin Pekdemirden alacaklı olanların:
İş bu ilanın yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde kaydettirmek istediği alacağı tevsik ve ispat eden belgelerin (fatura, makbuz, senet, defter, hülasası v.s.) aslı veya onaylı suretleri ile beraber dayandıkları hukuki nedenlerin nelerden ibaret olduğu,
Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 35. maddesi gereği yalnızca Avukat ile temsil edilebileceği,
Alacak kaydı sırasında, 25/12/2018 (geçici mühlet tarihi) tarihinden önce ve (varsa) mühletten sonra alacak (Kanunun imkan tanıdığı alacaklılar bakımından, işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle) tutarlarının, yabancı para alacaklılarında, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası Efektif Satış Kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu, Alacağa dair devam eden hukuki süreç (dava/icra takibi) var ise detaylı bilgiyi, İş bu ilanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde bizzat yahut yetkili olduklarını gösterir imza sirküleri ile veya vekaletname ile birlikte konkordato komiserinin PAÜ İİBF Maliye Bölümü Başkanlığı Pamukkale / DENİZLİ adresine tatil günleri hariç 09:30-12:00 ; 13:00-16:30 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde Noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığı ile kayıt yaptırabilecekleri,
Dava tarihinden sonra konkordato dosyasına beyan/itiraz dilekçeleriyle beyanda bulunmuş olan alacaklıların da iş bu ilan muvacehesinde yeniden bildirimde bulunmaları, 15 günlük kayıt süresi içinde bildirimde bulunarak alacaklarım kayıt ettirmeyen alacaklıların (konkordato talep eden firmanın bilançosunda kayıtlı olmadıkça) konkordato projesinin müzakerelerine (toplantıya) katılamayacakları ve oy hakkına sahip olamayacakları İİK 299. maddesi gereğince ilan olunur” denildi.Bir Önceki DENİZLİ’NİN 400 BİN LİRASINA YAZIK OLDU Haberimiz için Tıklayınız
paylaş
  • facebook